Selvitin, miten metsäni voi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan

Mustikanraakileita metsässä

Kirjoitin viimeksi päätöksestäni siirtyä metsän jatkuvaan kasvatukseen ja kuinka tätä varjosti vanha sopimus, jonka takia metsääni oli tahtoni vastaisesti tulossa vielä yksi avohakkuu. Otin tuolloin yhteyttä sopimuksen toiseen osapuoleen, ehdotin avohakkuun perumista ja jäin odottamaan, miten tässä käy.

Hyvinhän siinä kävi. Ostaja suostui perumaan kaupat, eikä kyseistä metsää tulla hakkaamaan aukoksi niin kauan kuin minussa henki pihisee (ja yritän pitää huolen, ettei sen jälkeenkään). Kuvan mustikat saavat jäädä tuottamaan satoaan rauhassa.

Ilmastoteko: Selvitä, miten metsäsi voi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan

Tilasin Arvometsältä uuden, jatkuvaan kasvatukseen perustuvan metsänhoitosuunnitelman. Kävimme metsänhoitajan kanssa keväällä kävelemässä metsän läpi, ja nyt minulla on selvät suuntamerkit, joiden avulla metsä pysyy metsänä. Suunnitelman pohjana käytettiin WWF:n Hoitotahtoa, joka sisältää seuraavat periaatteet:

  1. Metsät kehittyvät vähintään kolmen kasvatettavan puulajin sekametsinä.
  2. Metsissä säilyy ja niihin kehittyy lisää pysyvästi hakkuiden ulkopuolelle jääviä vanhoja eläviä puita.
  3. Metsiin muodostuu nykyistä enemmän ja monipuolisempaa lahopuustoa.
  4. Metsistä löytyy niiden kaikissa kasvatusvaiheissa alikasvospuiden ja/tai pensaiden muodostamia tiheikköjä sekä runsasvarpuisia maastokohtia.
  5. Suo- ja rantametsien luontoarvot säilyvät ja runsastuvat metsissä.
  6. Peltoihin ja pihapiireihin rajoittuvien metsien reunassa suositaan monipuolista puu- ja pensaslajistoa sekä edistetään valoisuuden säilymistä.

Lisäksi edellytin, että:

  • Hakkuita ei tehdä lintujen pesimäkauden (15.4.–31.7.) aikana.
  • Metsiäni uudistetaan ensisijaisesti muuten kuin avohakkuilla.
  • Välttämättömiksi arvioidut maanmuokkaukset tehdään maanpintaa vähiten paljastavilla tavoilla.
  • Metsistäni ei korjata kantoja.

Metsäni on aiemmin ollut PEFC-sertifioitua. Nyt siirryn tiukempaan FSC-sertifikaattiin. Lisäksi selvitän mahdollisuuksia suojella yhden vanhan metsäkuvion, ennallistaa ojitetun suon ja kunnostaa tilalta löytyneen lähteen.

Nyt on paljon parempi mieli metsän tilasta ja luontoarvojen jatkuvuudesta.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *